Služby

Nabízené služby:

Zajišťujeme projekci zdravotně technických a plynových instalací ve všech stupních dokumentace. Obsah a rozsah zpracované dokumentace závisí na požadavcích objednatele a zpracovávaném stupni. Součástí vypracování projetu může být i pomoc s výběrem jednotlivých zařízení (např. zařizovacích předmětů ...) a pomoc při výběru dodavatele stavby.

1) Projekce kanalizace:

Služby zahrnují projekci rozvodů, přípojek a různých druhů úprav odpadních vod včetně příslušných výpočtů. Při zpracovávání dokumentace pro specifické objekty jako odlučovače, lapoly a zásaky je samozřejmostí konzultace s výrobci produktů a pomoc s výběrem nejvhodnějšího produktu i výrobce.

 • projekt kanalizačních přípojek
 • projekt vnitřních potrubí
 • projekt Lapolů tuků, Odlučovačů ropných látek, Zasakovacích zařízení

2) Projekce vodovodů:

V rámci projektu vodovodů řešíme zásobování objektů vodou z veřejných řadů, nebo lokálních zdrojů (studny, akumulační nádrže) a vnitřní rozvody pitné, užitkové i požární vody. Součástí dokumentace je i výběr a návrh zařízení pro cirkulaci vody a návrh systému pro měření spotřeby. Při výběru čerpadel spolupracujeme s výrobci jednotlivých zařízení, tak aby byla do maximální možné míry zajištěna funkčnost systému a optimalizace návrhu.

 • projekt vodovodních přípojek
 • projekt zásobení objektu vodou z lokálních zdrojů
 • projekt vnitřních rozvodů vody

3) Projekce plynovodů

Projekce plynovodních potrubí je zaměřena hlavně na NTL a STL rozvody, včetně návrhů regulace a měření.

 • projekt plynovodních přípojek
 • projekt vnitřní ev. areálových rozvodů plynu

Jsme schopni zajistit i projektovou dokumentaci pro inženýrské sítě. Její vypracování ovšem do současnosti nebyla hlavním předmětem naší projektové činnosti.

V případě zájmu jsme schopni vypracovat projekt koupelen resp. sociálních zařízení.

Ve zkratce

Zajišťujeme projekci ZTI a plynových instalací ve všech stupních dokumentce.

Součástí projektu může být i jednání se správci sítí a vodoprávními úřady.


Rychlý kontakt

 • David Vančuřík
 • tel.: 721 307 006
 • skype: david.vancurik
 • Adresa:
 • Kettnerova 2053/18,
 • Praha 5-Stodůlky, 155 00